Zoeken
 Zoeken
T: +31 (0) 172 - 589713  | Einfo@boomkwekerij-out.nl

Nieuw in ons assortiment

   
 
  • facebook link
    facebook link
     klik hier voor onze facebook pagina


 

Plantversterkers

 
   
Bij Boomkwekerij Out hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We proberen plagen zo veel mogelijk biologisch te bestrijden. We gebruiken bijvoorbeeld roofmijten tegen spint. Ook kijken we voortdurend hoe we schimmelziektes zo milieuvriendelijk mogelijk kunnen aanpakken.
In 2013 en 2014 hebben we samen met enkele collega’s het initiatief genomen voor het praktijknetwerk ‘Duurzame aanpak valse meeldauw’. We willen mooie planten kweken die er perfect uitzien, omdat de consument dat van ons vraagt. Hiervoor is soms gewasbescherming nodig, maar liefst zo min mogelijk. Samen met adviseurs hebben we gekeken of we met behulp van waarschuwingsmodellen en de inzet van plantversterkers het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum kunnen beperken. Vanwege ons innovatieve idee, wordt het praktijknetwerk gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP2). Het Ministerie van Economische Zaken, (EZ) is eindverantwoordelijk voor deze regeling in Nederland.

Op onze kwekerij is een weerstation van QMS Boomteelt geplaatst. Dit systeem meet op de kwekerij de klimaatomstandigheden in het gewas zoals de temperatuur en de luchtvochtigheid. Deze meetcijfers worden door het weerstation naar de computer gestuurd en de computer berekent vervolgens de ziektedruk voor valse meeldauw. Wij kunnen op onze computer of smartphone zien wanneer we extra uit moeten kijken voor problemen.
Om een aantasting te voorkomen, spuiten we plantversterkers. Die maken planten weerbaarder tegen ziekten en plagen. Alleen als de ziektedruk hoog is, gebruiken we nog gewasbeschermingsmiddelen om te voorkomen dat planten worden aangetast.
Dat we milieuvriendelijk bezig zijn, bewijst ons milieucertificaat MPS-A. Dit certificaat wordt afgegeven door een onafhankelijke certificatie-instelling. Als bedrijf kun je MPS-A, MPS-B of MPS-C halen. MPS-A is het meest milieuvriendelijk.
 
 

Assortiment

Naar assortiment

Nieuws

Lees meer

Contact

Contact gegevens