Duurzaam kweken

Bij Boomkwekerij Out staat kwaliteit hoog in het vaandel. Maar ook zijn wij van oudsher bezig met duurzaam kweken.

Sinds 2000 proberen wij mooie Boomkwekerij producten met zo min mogelijke gewasbeschermingsmiddelen te kweken. Wij zijn als een van de eerste boomkwekerijen gestart met biologische bestrijding. Het is goed voor de 3 M’s:

  • Milieu
  • Maatschappij
  • Medeweker

Op deze manier kweken wij een mooie en gezonde plant voor u.

Wij proberen ziekten en plagen zo veel mogelijk op een biologische manier op te lossen dmv het gebruik van selectieve middelen. Mede dankzij het gebruik van deze middelen won Boomkwekerij Out in 2009 de Studieclub innovatie prijs Boskoop. Deze STIP prijs gaf ons een extra boost om te kijken wat we met plantversterkers kunnen doen.

Plantversterkers worden met een veldspuit over het gewas gespoten. Helaas zien mensen niet het verschil tussen het spuiten met biologische bespuitingen of met gewasbeschermingsmiddelen. Dit duurzaam kweken heeft als extra toevoeging dat het wemelt van de vlinders, lieveheersbeestjes, bijen, hommels en andere welkome insecten op en rondom de kwekerij. Weliswaar natuurlijk alleen in de zomermaanden. Om de veenderijen minder te belasten gebruiken we restproducten als compost, kokos, bark en andere geschikte producten door onze potgrond.

Verder wordt er ook goed gekeken naar de waterstroom en Bemesting binnen Boomkwekerij Out. Duurzaam kweken betekent niet alleen om milieuvriendelijk te kweken maar ook met aandacht voor de maatschappij en de medewerkers; Met onze afvalscheiding sponseren wij o.a. de locale sportclubs.

Selectieve middelen

Om schadelijke insecten te bestrijden kiest men bij Boomkwekerij Out waar mogelijk voor biologische bestrijding: beestjes die beestjes opruimen.

Als toch gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn worden selectieve middelen gebruikt. Deze middelen sparen de van nature voorkomende biologische vijanden. Nuttige insecten die op de kwekerij aanwezig zijn zorgen voor een natuurlijk evenwicht en voorkomen dat een plaag uit de hand loopt. De neonicotinoiden imidacloprid, thiamethoxam en clothianidine staan negatief in het nieuws omdat ze schadelijk zijn voor bijen. Wij gebruiken deze middelen al jaren niet.

STIP

Wij zijn begonnen met roofmijten buiten in de Magnolia teelt als proef tegen spintmijten. Dit had zulke positieve resultaten dat dit in de loop der jaren is uitgebreid in verschillende teelten en met bodembiologie verbetering d.m.v. compost en compostthee. Met als gevolg de STIP (Studieclub innovatie prijs) prijs in 2009. Deze prijs wordt ieder jaar door de studieclub Boskoop uitgereikt aan innovatieve ondernemers in regio Boskoop.

Het jury rapport spreekt voor zich:

De jury is zeer gecharmeerd van de manier waarop Boomkwekerij Out zich inzet voor milieu en omgeving. Door het enthousiasme en doorzettingsvermogen laten zij zien dat zeker ook binnen de boomkwekerij veel aandacht is voor geïntegreerde gewasbescherming en bodembiologie en dat het loont. Door telkens verder te gaan met onderzoek hebben zij het gebruik van chemische middelen voor de helft terug weten te brengen, hetgeen een geweldig resultaat is. Met hun aanpak zijn zij een voorbeeld voor collega bedrijven waarmee zij ook hun kennis delen. Het is deze manier van aanpak die bepalend zal zijn in de toekomst en waar de uiteindelijke gebruiker en de boomkweker blij mee zal zijn. Het draagt bij tot een beter leef-woon- en werkomgeving en heeft bewezen maatschappelijk en economisch verantwoord te zijn.

Plantversterkers

We proberen ook schimmels zo veel mogelijk biologisch te bestrijden. We werken met waarschuwingsmodellen en spuiten plantversterkers om planten weerbaarder te maken tegen ziekten en plagen. Alleen als de ziektedruk hoog is, gebruiken we nog gewasbeschermingsmiddelen om te voorkomen dat planten worden aangetast.

We willen immers mooie planten kweken die er perfect uitzien. Hiervoor is soms gewasbescherming nodig, maar liefst zo min mogelijk. Bekijk het filmpje met onze ervaringen.

Waterstroom en bemesting

De waterstroom wordt sinds 2002 d.m.v. gerecirculeerde containervelden hergebruikt. Dit heeft als voordeel dat er minder meststoffen verloren gaan en er ook minder van nodig zijn. De mestschema’s worden zo gekozen dat de planten optimaler groeien en weerbaarder worden. Met als gevolg dat er minder gewasbeschermingmiddelen gebruikt hoeven worden. Dit resulteert in een mindere belasting voor het milieu.

Met het hoogheemraadschap van Rijnland is er in 2012 gestart met een project om de waterstromen nog beter in beeld te krijgen.

  • Wat zijn de behoeften van de plant
  • Wat blijft er uiteindelijk over aan meststoffen
  • Wat zijn de waarden van regenwater en oppervlakte water

Afvalscheiding

Alle afval die bij ons op de kwekerij ontstaat wordt gescheiden afgevoerd.

Plastic en uitgesorteerde niet bruikbare potten:

  • worden door ons ingeleverd bij een plastic verzameldepot.

GFT:

  • een composteerbedrijf haalt in overleg de bak met GFT.

Restafval:

  • de container wordt wekelijks door een afvalverkeringsbedrijf geleegd.

Papier:

  • dit wordt maandelijks door de plaatselijke sportvereniging opgehaald wat een verkapte sponsoring is voor hen.