Historie

Geschiedenis

In ± 1935 is vader Out met ca. 200 rr huurland begonnen. Hij kweekte voornamelijk rozen en rozenonderstammen (pootrozen en onderlagen voor rozen). Hij werkte daarnaast nog twee dagen per week bij een baas. In de oorlog kweekte hij naast boven genoemde rozen ook nog tabak.
Na de oorlog is hij alleen voor zijn eigen gaan werken en huurde hij 500 rr van de familie van Meurs. Hij breide zijn teelt uit met heesters, coniferen, Buxus en pioenen. In de jaren 60 verdwenen de rozen en pioenen en er kwamen Erica en Calluna voor in de plaats.

In 1974 is Kees, na zijn opleiding en militaire dienst, met 400 rr aan de noordkant van de Rietveldse vaart begonnen. Dit was huurland van B.B.L. (Ruilverkavelingland). 1976 huurde hij nog 500 rr van de familie van Vliet. Zijn teelt bestond uit pootrozen, kruisbessen, aalbessen, sierheesters, Erica, Calluna en Hebe in srt.

Jan is in 1978 , na zijn opleiding, op Vaders land met het kweken van sierheesters, Acers, Betula en coniferen gestart. Medio jaren 80 heeft Jan het land kunnen kopen van de familie van Vliet. Omstreeks deze tijd zijn Kees en Jan begonnen met kweken in pot. In begin werden de potjes in zgn. mandjes gezet en werden ze met pot en al weg gegraven in de volle grond. Water geven gebeurde toen der tijd via regenleidingen met een pomp op de aftakas van de frees. Dit was allemaal behelpen en daarom besloten Jan en Kees een Maatschap op te richten. Daarna hebben ze een primitieve pothoek aangelegd.

In 1989 kwam het land naast het huurland van Kees aan de Burgermeester Smitweg 14 van de familie Pannebakker te koop. Dit heeft hij gekocht en het ruilverkaveling huurland afgestoten.

In 1990 kwamen er plannen om te fuseren (wegens economisch belang).
Het land lag naast elkaar, potten deden ze al samen in de maatschap en machines waren door de jaren heen samen aangeschaft. Na veel wikken en wegen besloten zij het erop te wagen en werd in 1992 de huidige v.o.f. Boomkwekerij Out opgericht.

Toen is het in een stroomversnelling gegaan.

De containervelden werden opnieuw aangelegd, gerecirculeerd en aan de eisen der tijd aangepast. Eind 1995 werd op burgermeester Smitweg 12 de buurman C. Ooms & zn. aangekocht. 4000 m² Kas worden in Hazerswoude voor de teelt van Buxus P9 gehuurd.

In 1997 kwam weer buurmansland te koop. Ook dat is toen door Boomkwekerij Out aangekocht van de familie van Vliet. Dat was een mooi stukje land voor het verplichte waterbassin.

In 2000 werd besloten om de oude loods op het perceel Burgermeester Smitweg 12 te slopen en een kas met overwinteringsmogelijkheid en een grote verwerkingsruimte te bouwen. In 2001 hebben wij het nieuwe bedrijfsgebouw in gebruik genomen.
In 2002 werd aan Kees en Jan nogmaals 1 ha land aangeboden door buurman D. v.d. Zijden. Ook dit land word aangekocht. Zo is Boomkwekerij Out uitgegroeid tot wat het nu is, een mooie Boomkwekerij van bij elkaar ± 7 ha en nog 7000 m²huurkas in Hazerswoude.

Inmiddles heeft Hendrik, de 3e generatie, het stokje overgenomen van Kees.